بازدید کننده گرامی ، از طریق کلید زیر میتوانید دستورالعمل حقوق مسافر را دانلود و مطالعه نمائید.

این دستورالعمل با فرمت Pdf میباشد و برای مطالعه آن نیاز به نرم افزار Adobe Acrobat Reader دارید.

دانلود دستورالعمل حقوق مسافر