تقویم تعطیلات سفارت آمریکا


مربوط به کشور مناسبت تاریخ
ایالات متحده آمریکا سال نو میالدی پنجشنبه / ۱ ژانویه ۲۰۱۵
امارات متحده عربی  (ص) میلاد حضرت محمد یکشنبه / ۴ ژانویه ۲۰۱۵
ایالات متحده آمریکا زادروز مارتین لوترکینگ یکشنبه / ۱۸ ژانویه ۲۰۱۵
ایالات متحده آمریکا زادروز جرج واشینگتن یکشنبه / ۱۵ فوریه ۲۰۱۵
امارات متحده عربی روز یادبود شهدای جنگ پنجشنبه / ۱۴ می ۲۰۱۵
ایالات متحده آمریکا روز یادبود یکشنبه / ۲۴ می ۲۰۱۵
ایالات متحده آمریکا روز استقالل امریکا یکشنبه / ۵ جولای ۲۰۱۵
امارات متحده عربی عید فطر یکشنبه و دوشنبه / ۱۸ – ۲۰ جولای ۲۰۱۵
ایالات متحده آمریکا روز کارگر یکشنبه / ۷ سپتامبر ۲۰۱۵
امارات متحده عربی روز عرفات پنجشنبه / ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۵
امارات متحده عربی عید العهده جمعه – یکشنبه / ۲۵ – ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۵
ایالات متحده آمریکا روز کولومبوس یکشنبه / ۱۱ اکتبر ۲۰۱۵
امارات متحده عربی اول محرم سال نو قمری پنجشنبه / ۱۵ اکتبر ۲۰۱۵
ایالات متحده آمریکا روز بزگداشت کهنه سربازان چهارشنبه / ۱۱ نوامبر ۲۰۱۵
ایالات متحده آمریکا روز شکرگزاری پنجشنبه / ۲۶ نوامبر ۲۰۱۵
امارات متحده عربی روز ملی امارات چهارشنبه / ۲ دسامبر ۲۰۱۵
ایالات متحده آمریکا روز کریسمس پنجشنبه / ۲۴ دسامبر ۲۰۱۵
مربوط به کشور مناسبت تاریخ
ترکیه سال نو میلادی پنجشنبه / ۱ ژانویه
ترکیه زادروز مارتین لوترکینگ دوشنبه / ۱۹ ژانویه
ترکیه زادروز جرج واشینگتن دوشنبه / ۱۶فوریه
ترکیه روز حاکمیت ملی و کودکان پنج شنبه / ۲۳ آوریل
ترکیه روزکارگر و همبستگی جمعه / ۱ می
ترکیه روز یادبود آتاتورک، جوانان و ورزش سه شنبه / ۱۹ می
ترکیه روز یادبود دوشنبه / ۲۵ می
ترکیه روز استقلال جمعه / ۳ جولای
ترکیه ماه مبارک رمضان یکشنبه تا پنج شنبه / ۱۶ – ۱۹ جولای
ترکیه روز پیروزی یکشنبه / ۳۰ آگوست
ترکیه روز کارگر دوشنبه / ۷ سپتامبر
ترکیه تعطیلات عید قربان یکشنبه تا چهارشنبه / ۲۱ – ۲۷ سپتامبر
ترکیه روز کشف آمریکا دوشنبه / ۱۲ اکتبر
ترکیه روز استقلال ترکیه چهارشنبه و پنج شنبه / ۲۸ و ۲۹ اکتبر
ترکیه یادبود بازماندگان جنگ چهارشنبه / ۱۱ نوامبر
ترکیه روز شکرگزاری پنجشنبه / ۲۶نوامبر
ترکیه روز کریسمس جمعه / ۲۵ دسامبر
مربوط به کشور مناسبت تاریخ
آمریکا / ارمنستان سال نو میلادی پنجشنبه / ۱ ژانویه
ارمنستان سال نو میلادی جمعه / ۲ ژانویه
ارمنستان روز کریسمس سه شنبه / ۶ ژانویه
ارمنستان روز یادبود چهارشنبه / ۷ ژانویه
آمریکا یادبود مارتین لوترکینگ دوشنبه / ۱۹ ژانویه
ارمنستان روز ارتش چهارشنبه / ۲۸ ژانویه
آمریکا روز ریاست جمهوری دوشنبه / ۱۶ فوریه
ارمنستان روز زن یکشنبه / ۸ مارس
ارمنستان روز یادبود ارمنستان جمعه / ۲۴ آوریل
ارمنستان روز کارگر جمعه / ۱ می
ارمنستان روز پیروزی و صلح شنبه / ۹ می
آمریکا روز یادبود دوشنبه / ۲۵ می
ارمنستان یادبود نخستین جمهوری پنج شنبه / ۲۸ می
آمریکا روز استقلال جمعه / ۳ جولای
ارمنستان روز قانون اساسی یکشنبه / ۵ جولای
آمریکا روز کارگر دوشنبه / ۷ سپتامبر
ارمنستان روز استقلال دوشنبه / ۲۱ دسامبر
آمریکا روز کشف آمریکا دوشنبه / ۱۲ اکتبر
آمریکا یادبود بازماندگان جنگ چهارشنبه / ۱۱ نوامبر
آمریکا روز شکرگزاری پنجشنبه / ۲۶نوامبر
آمریکا روز کریسمس جمعه / ۲۵ دسامبر
ارمنستان شب سال نو پنجشنبه / ۳۱ دسامبر